Đảng ủy Bộ GTVT và Công đoàn GTVT VN ký quy chế phối hợp

04/10/2016 18:17

Đảng ủy Bộ GTVT và Công đoàn GTVT VN ký quy chế phối hợp công tác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Đảng ủy bộ gtvt và công đoàn gtvt vn ký quy chế phối hợp

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt ký Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Ban Thường vụ Công đoàn GTVT VN

Chiều nay 4/10, Đảng ủy Bộ GTVT và Công đoàn GTVT VN đã ký Quy chế phối hợp công tác nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Theo Quy chế phối hợp, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT và Công đoàn GTVT VN sẽ phối hợp trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT.

Phát biểu tại lễ ký, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh, đây là quy chế phối hợp đầu tiên giữa một cấp ủy của Bộ GTVT với Công đoàn GTVT VN. Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Ban Thường vụ Công đoàn GTVT cần tăng cường trao đổi thông tin để việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp hiệu quả đến tất cả các đơn vị trong Ngành nhằm phát huy tối đa sức mạnh của các cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ vì sự phát triển ngành GTVT.

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt cho rằng, việc tổ chức thực hiện quy chế phối hợp không chỉ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Ban Thường vụ Công đoàn GTVT, triển khai đến các cơ sở trực thuộc mà còn gắn kết với các tổ chức công đoàn ngành GTVT trực thuộc Tổng liên đoàn Lao động VN như: Công đoàn Vinalines, Công đoàn Đường sắt VN, Công đoàn Công nghiệp tàu thủy VN và Công đoàn Vietnam Airlines. Đặc biệt, trước yêu cầu bức thiết phải đổi mới tổ chức công đoàn hiện nay, việc thực hiện quy chế phối hợp sẽ tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng và công đoàn trong triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị toàn ngành.

Thanh Thúy