Đảng ủy Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp ký quy chế phối hợp

31/07/2019 19:04

Đảng ủy Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ký quy chế phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác Đảng.

Đảng ủy Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp ký quy chế phối hợp 1
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp và Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, đại diện hai bên tiến hành ký quy chế phối hợp công tác

Chiều nay (31/7), tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ GTVT và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức ký quy chế phối hợp công tác.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tiến hành ký quy chế phối hợp công tác.

“Việc ký quy chế phối hợp giữa hai Đảng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng mỗi bên, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chung đối với hai đơn vị đã bàn giao về Ủy ban là Tổng công ty Cảng hàng không VN và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN”, Thứ trưởng Đông nói, đồng thời nhấn mạnh việc triển khai thực hiện quy chế cần có đầu mối cụ thể, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp kịp thời, chặt chẽ…

Cụ thể, việc ký quy chế phối hợp nhằm giúp hai bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phạm vi phối hợp tập trung vào việc quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ và Ban cán sự đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội.

Quá trình phối hợp được thực hiện trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm của mỗi bên trên tinh thần đề cao sự hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin trong công việc liên quan đến nhau và bảo mật thông tin theo quy định.

Đảng ủy Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp ký quy chế phối hợp 2
Các đại biểu thống nhất cần tiến hành sớm bàn giao Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không VN và Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN về Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn

Trước đó, ông Phạm Công Bổng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, Bộ GTVT có 5 tổng công ty thuộc diện bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn và công tác bàn giao đã được thực hiện vào tháng 11/2018. Trong đó, 2 đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT là Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không VN và Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN. Dự kiến, hai Đảng bộ này sẽ được chuyển giao về Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn.

Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không VN là đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở, bao gồm 11 đảng bộ cơ sở, 15 đảng bộ bộ phận, 13 chi bộ cơ sở, 187 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN bao gồm 1 đảng bộ bộ phận, 22 chi bộ trực thuộc.

Các đại biểu tham dự đã thống nhất nên tiến hành bàn giao sớm hai Đảng bộ trên về Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn, để tạo thuận lợi hơn trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại hai Đảng bộ này. Đề án bàn giao cần xây dựng nhiều phương án, từ mô hình, tổ chức, cán bộ, lộ trình thực hiện… từ đó lựa chọn phương án tối ưu.

Thanh Thúy