Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương công bố ngày truyền thống

04/10/2016 17:45

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương công bố ngày truyền thống là 7/11/1948.

Đảng ủy khối các cơ quan trung ương công bố ngày truyền thống

Phát huy truyền thống từ ngày thành lập 7/11/1948 đến nay, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xác định phấn đấu trở thành đảng bộ mẫu mực

Chiều nay, 4/10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức họp báo công bố ngày truyền thống của Đảng bộ Khối. 

Ông Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cho biết, ngày 12/9/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 40-QĐ/ TW về việc công nhận ngày 7/11/1948 là ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tiền thân của Đảng bộ Khối là Liên chi cơ quan Trung ương được Trung ương thành lập tại Chiến khu Việt Bắc vào cuối năm 1948 với 6 chi bộ. Các chi bộ được thành lập theo các nhóm cơ quan ở Trung ương.

Sau nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại, năm 2007, thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Trung ương quyết định kết thúc hoạt động của 7 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương, thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở tổ chức lại 7 đảng bộ Khối trực thuộc Trung ương. Giai đoạn từ năm 2007-2010, Ban chấp hành Đảng bộ Khối được Trung ương chỉ định. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ Khối đã tổ chức 2 đại hội: Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 và Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, Đảng bộ Khối có 63 đảng bộ trực thuộc, 800 tổ chức cơ sở Đảng, 5.081 chi bộ trực thuộc với hơn 6,5 vạn đảng viên.

Để chuẩn bị kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2017) và tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Đảng bộ (7/11/1948 – 7/11/2018), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi họp báo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, với truyền thống vẻ vang 70 năm qua, Ban thường vụ Đảng ủy Khối xác định cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, phấn đấu trở thành một trong những Đảng bộ mẫu mực.

Thanh Thúy