Đảng ủy VEC phải nêu cao vai trò của cấp ủy

16/03/2016 15:06

Đây là yêu cầu của Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông khi làm việc với Đảng uỷ VEC.

Đảng ủy vec phải nêu cao vai trò của cấp ủy

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Đảng ủy VEC phải khẳng định và nâng cao được vai trò của tổ chức Đảng 

Báo cáo đoàn công tác của Đảng ủy Bộ GTVT, ông Mai Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, năm 2016, Tổng công ty tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa. Bên cạnh đó, hoàn thành các quy chế, quy định, cơ chế… nhằm xác lập chiến lược phát triển dài dạn… Đặc biệt, Tổng công ty sẽ xây dựng và đề xuất các bộ, ngành liên quan về cơ chế đặc thù để huy động vốn và đầu tư các dự án mới cũng như trong đầu tư, quản lý khai thác các tuyến đường cao tốc.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty sẽ đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của cấp trên để việc triển khai đạt hiệu quả thực sự. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy cấp ủy các cấp và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác của Bộ GTVT đã có những trao đổi thẳng thắn nhằm tháo gỡ vướng mắc cũng như có những góp ý về phương hướng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của VEC trong thời gian tới. Một số ý kiến cho rằng, VEC cần chủ động hơn nữa trong xây dựng phương án, cơ chế để đề xuất các cấp liên quan xem xét. Công tác xây dựng Đảng phải thực hiện bài bản hơn, đặc biệt khi xây dựng, ban hành các văn bản của Đảng ủy Tổng công ty, trong đó cần khẳng định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá VEC là một trong những doanh nghiệp mạnh về chuyên môn và công tác Đảng, đoàn thể. Bên cạnh đó Thứ trưởng cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và yêu cầu VEC khắc phục trong thời gian tới.

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Đảng ủy VEC phải nêu cao vai trò của cấp ủy từ Đảng bộ đến các chi bộ. Rà soát lại các văn bản, quy chế, quy định nội bộ trong công tác Đảng để thực hiện theo đúng qui định, hướng dẫn của cấp trên. Bên cạnh đó cần chủ động xây dựng, đề xuất các cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để phát triển. Đối với nhiệm vụ cụ thể, cần tiếp tục triển khai đúng tiến độ công tác cổ phần hoá. Đặc biệt khi tiến hành cổ phần hoá thì cần quan tâm và làm tốt công tác tư tưởng cho các đảng viên, cán bộ công nhân viên…

TT