Đảng viên đang bị kỷ luật vẫn được tái cử cấp ủy

25/04/2020 18:27

Ban Tổ chức Trung ương vừa có hướng dẫn về việc tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với cán bộ, đảng viên bị kỷ luật.

Đảng viên đang bị kỷ luật vẫn được tái cử cấp ủy 1
Đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: TTXVN)

Thời gian qua, một số cấp uỷ có văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với một số cán bộ bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Qua trao đổi, thống nhất với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và sau khi báo cáo, xin ý kiến đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn: Những đảng viên bị kỷ luật nhưng nay đã hết thời hạn kỷ luật, thì được thực hiện công tác cán bộ theo quy định hiện hành của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Những đảng viên đang trong thời hạn thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo thì có thể được xem xét, giới thiệu tái cử nhưng không được giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn.

Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị các cấp uỷ cần căn cứ tình hình thực tế của đảng bộ và nhân sự cụ thể để thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, thận trọng, kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt về phẩm chất, năng lực, uy tín; nguyên nhân, động cơ vi phạm, khuyết điểm và tính chất, mức độ ảnh hưởng, tác động, kết quả khắc phục hậu quả (nếu có)…

Đồng thời, xem xét, cân nhắc, quyết định theo thẩm quyền việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm theo đúng Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các quy định hiện hành liên quan và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Quỳnh Anh