Đang xem xét, thẩm định hồ sơ cho vay mua nhà ở xã hội

11/06/2018 21:52

Năm 2018, Ngân hàng CSXH có 1.000 tỷ đồng và đang xem xét, thẩm định hồ sơ cho vay mua nhà ở xã hội.

Đang xem xét, thẩm định hồ sơ cho vay mua nhà ở xã hội

Năm 2018, Ngân hàng CSXH có 1.000 tỷ đồng và đang xem xét, thẩm định hồ sơ cho vay mua nhà ở xã hội. Ảnh minh hoạ

Lãnh đạo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, sau khi gói hỗ trợ nhà ở xã hội 30 nghìn tỷ đồng kết thúc, cơ quan này đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành trong việc triển khai Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 100; đồng thời chỉ định 4 ngân hàng thương mại nhà nước tham gia và có Công văn 3635/NHNN-TD ngày 21/05/2018 chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội khẩn trương thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 và Quyết định 18/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, lãnh đạo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, khó khăn vướng mắc hiện nay là 4 ngân hàng thương mại được chỉ định chưa được bố trí nguồn vốn ngân sách giai đoạn 2016-2020 để cấp bù chênh lệch lãi suất. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị bố trí nguồn vốn cho các ngân hàng để thực hiện chương trình.

Hiện nay, chỉ có Ngân hàng Chính sách xã hội được ngân sách nhà nước bố trí nguồn vốn để cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 là 1.163,208 tỷ đồng cho giai đoạn 2016-2020.

Riêng năm 2018, vốn ngân sách nhà nước cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay nhà ở xã hội là 500 tỷ đồng (theo Quyết định 1972/QĐ-BKHĐT); theo quy định tại Nghị định 100, Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm tự huy động 500 tỷ đồng nữa. Như vậy, trong năm 2018, Ngân hàng này có nguồn vốn 1.000 tỷ đồng để cho vay nhà ở xã hội.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, đến nay, Bộ Tài chính đã cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội 250 tỷ đồng để triển khai cho vay nhà ở xã hội. Hiện, ngân hàng này đang thực hiện xem xét, thẩm định hồ sơ để cho vay và huy động nguồn vốn tiết kiệm nhà ở theo quy định tại Nghị định 100.

Mới đây, ngày 28/5/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1248/BXD-QLN gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung thêm vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội 3.000 tỷ đồng để thực hiện cho vay nhà ở xã hội cho giai đoạn đến năm 2020 và cấp bù lãi suất cho vay trong năm 2018 đối với các TCTD là 3.431 tỷ đồng.

Do đó, theo Ngân hàng Nhà nước, trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bố trí bổ sung nguồn vốn ngân sách cấp bù chênh lệch lãi suất cho 4 NHTM được chỉ định thực hiện cho vay NOXH theo Nghị định 100.

Còn đối với gói 30 nghìn tỷ đồng thuộc chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP đã triển khai trước đó, lãnh đạo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, đến 31/12/2016 thời điểm kết thúc giải ngân từ nguồn tái cấp vốn của NHNN, chương trình đã giải ngân hết số tiền 30.000 tỷ đồng, đạt mục tiêu chương trình đề ra và hỗ trợ cho khoảng 53.000 hộ dân có nhà ở. Đến ngày 30/4/2018, dư nợ cho vay của Chương trình là 19.467 tỷ đồng.

C.Sơn