Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX

27/05/2016 16:25

Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội (30 đại biểu), đại biểu HĐND Thành phố.

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX 1

Cử tri TP HCM bỏ phiếu bầu cử Đại biểu quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Ảnh: Khám phá)

Sáng 27/5, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã công bố kết quả bầu cử danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội (30 đại biểu), đại biểu HĐND Thành phố (105 đại biểu) và đại biểu HĐND quận, huyện (943 đại biểu).

Riêng HĐND ở phường, xã thì bầu thiếu một số đại biểu ở một số đơn vị bầu cử, tuy nhiên theo quy định pháp luật thì vẫn đủ hơn 2/3 số đại biểu cần bầu được ấn định, nên thành phố không tổ chức bầu cử thêm.

Dưới đây là danh sách 105 người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (xếp theo đơn vị bầu cử): 

Đơn vị bầu cử số 1
1. Nguyễn Thành Phong – tỉ lệ 78,75%
2. Hoàng Tố Nga - 59,20%
3. Tề Trí Dũng - 58,80%

Đơn vị bầu cử số 2
1. Nguyễn Văn Hiếu - 62,82%
2. Nguyễn Thị Ngọc Hương - 60,59%
3. Nguyễn Hồng Hà - 57,55%

Đơn vị bầu cử số 3
1. Nguyễn Hồ Hải - 68,30%
2. Hoàng Thị Diễm Tuyết - 66,29%
3. Nguyễn Minh Nhựt - 54,81%

Đơn vị bầu cử số 4
1. Trần Hoàng Danh - 70,56%
2. Trần Vĩnh Tuyến - 68,40%
3. Huỳnh Quang Tâm - 59,98%

Đơn vị bầu cử số 5:
1. Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - 65,47%
2. Trương Thị Ánh - 64,98%
3. Dương Anh Đức - 63,89%

Đơn vị bầu cử số 6
1. Châu Trương Hoàng Thảo - 71,91%
2. Trương Lâm Danh - 59,27%
3. Diệp Hồng Di - 58,81%

Đơn vị bầu cử số 7
1. Tô Thị Bích Châu - 68,15%
2. Hà Sơn - 64,30%
3. Thi Thị Tuyết Nhung - 62,59%

Đơn vị bầu cử số 8
1.Nguyễn Thanh Xuân - 70,13%
2. Trần Trọng Tuấn - 67,30%
3. Trần Quang Thắng - 66,92%

Đơn vị bầu cử số 9
1. Đỗ Thị Cẩm Vân - 64,17%
2. Vũ Thanh Lưu - 63,56%
3. Nguyễn Trọng Trí - 59,78%

Đơn vị bầu cử số 10
1. Phan Nguyễn Như Khuê - 66,53%
2. Đặng Thị Hồng Liên - 65,71%
3. Cao Thanh Bình - 58,82%

Đơn vị bầu cử số 11
1. Tất Thành Cang - 68,10%
2. Nguyễn Minh Tâm - 64,15%
3. Trần Xuân Điền - 63,15%

Đơn vị bầu cử số 12
1. Ngô Văn Luận - 71,82%
2. Phạm Hiếu Nghĩa - 70,09%
3. Nguyễn Thị Lệ - 59,82%

Đơn vị bầu cử số 13
1. Lê Trương Hải Hiếu - 63,99%
2. Trần Thanh Trí - 63,80%
3. Trần Thị Tuyết Hoa - 57,53%

Đơn vị bầu cử số 14
1. Nguyễn Toàn Thắng - 71,41%
2. Lê Thị Ngọc Thanh - 63,09%
3. Nguyễn Thị Nga - 57,91%

Đơn vị bầu cử số 15
1. Phan Thị Thắng - 63,59%
2. Nguyễn Văn Đạt - 62,83%
3. Nguyễn Thị Tố Trâm - 58,86%

Đơn vị bầu cử số 16
1. Nguyễn Tấn Phong - 61,26%
2. Nguyễn Trần Phượng Trân - 61,08%
3. Huỳnh Đặng Hà Tuyên - 59,02%

Đơn vị bầu cử số 17
1. Vũ Ngọc Tuất - 63,87%
2. Trần Văn Thuận - 62,13%
3. Đinh Thị Thanh Thủy - 60,28%

Đơn vị bầu cử số 18
1. Nguyễn Thị Việt Tú - 65,76%
2. Vương Đức Hoàng Quân - 61,06%
3. Nguyễn Hoàng Hải - 60,32%

Đơn vị bầu cử số 19
1. Phan Thị Hồng Xuân - 62,69%
2. Nguyễn Thị Thanh Vân - 60,19%
3. Nguyễn Thị Ánh Hoa - 59,78%

Đơn vị bầu cử số 20
1. Trần Thị Thanh Nhàn - 67,37%
2. Cao Anh Minh - 60,54%
3. Nguyễn Kim Hiếu - 60,18%

Đơn vị bầu cử số 21:
1. Huỳnh Đăng Linh - 65,22%
2. Nguyễn Thị Như Ý - 63,30%
3. Phạm Đức Hải - 60,54%

Đơn vị bầu cử số 22
1. Lê Thị Kim Hồng - 62,51%
2. Trần Văn Lưu - 60,77%
3. Tăng Hữu Phong - 60,23%

Đơn vị bầu cử số 23
1. Nguyễn Mạnh Cường - 66,70%
2. Lê Nguyễn Minh Quang - 62,74%
3. Phạm Thị Hồng Hà - 60,12%

Đơn vị bầu cử số 24
1. Phạm Thị Thu Hà - 64,90%
2. Nguyễn Hoàng Minh - 60,87%
3. Phạm Tiến - 60,18%

Đơn vị bầu cử số 25
1. Nguyễn Mạnh Trí - 65,24%
2. Nguyễn Văn Dũng - 64,41%
3. Trương Trung Kiên - 58,56%

Đơn vị bầu cử số 26
1. Nguyễn Thị Quyết Tâm - 77,74%
2. Nguyễn Thị Hồng Thảo - 57,53%
3. Lê Minh Đức - 54,35%

Đơn vị bầu cử số 27
1.Huỳnh Thanh Nhân - 65,56%
2. Võ Thị Ngọc Thúy - 60,14%
3. Trương Lê Mỹ Ngọc - 59,08%

Đơn vị bầu cử số 28
1. Lê Thanh Liêm - 69,38%
2. Nguyễn Thị Kim Dung - 63,50%
3. Hà Phước Thắng - 61,14%

Đơn vị bầu cử số 29
1. Nguyễn Ngọc Quế Trân - 64,42%
2. Nguyễn Tấn Tuyến - 60,32%
3. Trần Kim Tuyền - 59,67%

Đơn vị bầu cử số 30
1. Phạm Thị Thanh Hiền - 64,39%
2. Đỗ Khắc Tuấn - 60,74%
3. Đặng Lê Thị Thanh Huyền - 60,38%

Đơn vị bầu cử số 31
1. Võ Văn Tân - 73,20%
2. Đinh Thanh Nhàn - 68,90%
3. Phạm Quỳnh Anh - 57,57%

Đơn vị bầu cử số 32
1. Triệu Đỗ Hồng Phước - 71,78%
2. Đoàn Thị Ngọc Cẩm - 65,89%
3. Phạm Quốc Bảo - 54,62%

Đơn vị bầu cử số 33
1. Trương Văn Hiền - 66,91%
2. Đặng Thị Phương Ninh - 59,36%
3. Trần Thị Phương Hoa - 58,86%

Đơn vị bầu cử số 34
1. Nguyễn Thị Thanh Thúy - 74,55%
2. Lê Hồng Sơn - 66,70%
3. Trịnh Ngọc Sơn - 57,60%

Đơn vị bầu cử số 35
1. Trần Hải Yến - 72,42%
2. Nguyễn Thị Thu - 70,30%
3. Nguyễn Thị Hương Thảo - 56,68%.

M.Anh