Danh sách 17 thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng 12

21/01/2016 06:24

Tại phiên trù bị ngày 20/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 thành viên.

Danh sách 17 thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng 12 1
Các đại biểu dự Đại hội Đảng 12

 Ngày 20/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã tiến hành phiên họp trù bị. Sau khi ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư tuyên bố lý do, thông qua chương trình phiên trù bị và quy chế làm việc của Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều hành phiên họp.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 17 thành viên, trong đó 16 thành viên là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 gồm: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Phạm Quang Nghị, Trần Đại Quang, Tòng Thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân và bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội 12 là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Đại hội cũng bầu Đoàn Thư ký gồm 5 thành viên và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 thành viên.

Sáng 21/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 khai mạc vào lúc 8h. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng điều hành Đại hội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu khai mạc.

Di Linh