Danh sách 20 thành viên Chính phủ vừa miễn nhiệm

08/04/2016 15:53

Chiều nay, Quốc hội bỏ phiếu kín việc miễn nhiệm 2 chức danh Phó Thủ tướng cùng 18 Bộ trưởng, trưởng ngành.

danh sách 20 thành viên chính phủ vừa miễn nhiệm

Quốc hội vừa miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Hoàng Trung Hải (trái) và Vũ Văn Ninh

Sáng nay (8/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày trước Quốc hội tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 16 Bộ trưởng và 2 thành viên khác của Chính phủ. 

Sau khi các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về nội dung này, chiều cùng ngày, QH tiến hành biểu quyết chốt danh sách và bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm đối với các chức vụ trên.

Thông báo kết quả kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí cho biết số phiếu cụ thể như sau:

1. Ông Trần Đại Quang – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an: 475/479 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 96,15% tổng số ĐBQH).

2. Ông Hoàng Trung Hải – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ: 469/476 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 91,91% tổng số ĐBQH).

3. Ông Vũ Văn Ninh – nguyên Uỷ viên Trung ương đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ: 451/473 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 91,30 % tổng số ĐBQH).

4. Ông Đinh La Thăng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM, Bộ trưởng Bộ GTVT thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT: 462/479 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 93,52% tổng số ĐBQH).

5. Ông Nguyễn Văn Bình – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam thôi giữ chức Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam: 433/477 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 87,65% tổng số ĐBQH).

6. Ông Phùng Quang Thanh – nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: 464/479 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 93,93% tổng số ĐBQH).

7. Ông Nguyễn Văn Nên – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thôi giữ chức Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: 466/478 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 91,35% tổng số ĐBQH).

8. Ông Nguyễn Thái Bình - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ: 463/478 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 93,27% tổng số ĐBQH).

9. Ông Hà Hùng Cường – nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp: 451/477 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 91,30% tổng số ĐBQH).

10. Ông Bùi Quang Vinh – nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 403/479 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 81,58% tổng số ĐBQH).

11. Ông Vũ Huy Hoàng - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương: 455/477 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 92,11% tổng số ĐBQH).

12. Ông Trịnh Đình Dũng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng: 457/478 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 92,54 % tổng số ĐBQH).

13. Ông Nguyễn Minh Quang – nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: 465/479 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 94,13% tổng số ĐBQH).

14. Ông Nguyễn Bắc Son – nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông: 461/478 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 93,32% tổng số ĐBQH).

15. Bà Phạm Thị Hải Chuyền – nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội: 459/478 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 92,91 % tổng số ĐBQH).

16. Ông Hoàng Tuấn Anh – nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá thể thao và du lịch thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hoá thể thao và du lịch: 468/478 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 94,74% tổng số ĐBQH).

17. Ông Nguyễn Quân – nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: 461/479 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 93,31 % tổng số ĐBQH).

18. Ông Phạm Vũ Luận – nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 454/477 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 91,90% tổng số ĐBQH).

19. Ông Giàng Seo Phử - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc thôi giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc: 473/477 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 95,75% tổng số ĐBQH).

20. Ông Huỳnh Phong Tranh – nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ thôi giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ: 456/477 đại biểu bỏ phiếu tán thành (chiếm 92,51% tổng số ĐBQH).

Như vậy, Quốc hội chính thức miễn nhiệm các chức danh trên.

Ngay sau đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm các chức danh trên.

Hoài Thu - Thanh Bình