Danh sách 30 điểm sơ, ứng cứu nhanh TNGT

04/05/2016 11:45

Danh sách, số điện thoại 30 điểm sơ, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Danh sách 30 điểm sơ, ứng cứu nhanh TNGT 1

Danh sách, số điện thoại 42 điểm sơ, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (Ảnh: duongbo.vn)

Tháng 3/2015, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã lập danh sách 30 điểm thanh niên tình nguyện sơ, ứng cứu nhanh TNGT trên địa bàn 30 tỉnh dọc QL1A, đường Hồ Chí Minh.

Danh sách cũng công khai tên của đội trưởng và số điện thoại của đội sơ cứu. Nhiệm vụ của các đội là tiếp nhận tin báo TNGT, nhanh chóng có mặt tại hiện trường sơ cứu nạn nhân, phân luồng giao thông...

Danh sách và số điện thoại liên hệ của 30 điểm sơ, ứng cứu nhanh TNGT chi tiết dưới đây:

Danh sách 30 điểm sơ, ứng cứu nhanh TNGT 2

Danh sách điểm sơ, ứng cứu tai nạn giao thông dọc QL1A.

Di Linh (Tổng hợp)