Danh sách lãnh đạo mới các cơ quan Quốc hội khoá 14

22/07/2016 15:42

Quốc hội vừa thông báo kết quả bầu 12 thành viên là lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội khoá 14.

Danh sách lãnh đạo mới các cơ quan Quốc hội khoá 14 1

Lãnh đạo mới các cơ quan của Quốc hội khóa 14 chính thức ra mắt

 Chiều 22/7, sau khi báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn ĐBQH và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu các chức danh trên và tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả kiểm phiếu được ông Bùi Văn Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố công bố, tất cả 12 người được giới thiệu đã được Quốc hội bầu giữ các chức vụ theo Tờ trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trước đó.

Cụ thể, ông Hà Ngọc Chiến - Uỷ viên Uỷ ban TVQH được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XIV với 481/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 97,37% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Khắc Định - Uỷ viên uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội khoá XIV với 468/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội).

Bà Lê Thị Nga, Uỷ viên Uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội khoá XIV với 452/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Vũ Hồng Thanh - Uỷ viên Uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội khoá XIV với 376/483 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 76,11% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Đức Hải - Uỷ viên Uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính  Ngân sách của QH khoá XIV với 480/487 phiếu tán thành (chiếm 97,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Võ Trọng Việt - Thượng tướng, Uỷ viên Uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIV với 478/486 phiếu tán thành (chiếm 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Phan Thanh Bình - Uỷ viên uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và  Nhi đồng của Quốc hội khoá XIV với 477/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 96,56% tổng số đại biểu Quốc hội).

Bà Nguyễn Thuý Anh - Uỷ viên uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khoá XIV với 459/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 92,91% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Phan Xuân Dũng - Uỷ viên Uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nhệ và Môi trường của Quốc hội khoá XIV với 477/486 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 96,56% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Văn Giàu - Uỷ viên uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội khoá XIV với 469/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 94,94% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Uỷ viên Uỷ ban TVQH khoá XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIV với 465/486 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 94,13% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Hồ Đức Phớc cũng được bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước với 459/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 92,91% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các chức danh trên.

Hoài Vũ