Danh sách trúng tuyển Đại học Lao động - Xã hội 2017

02/08/2017 13:45

Trường Đại học Lao động - Xã hội vừa công bố danh sách trúng tuyển 2017 ở các ngành đào tạo.

Danh sách trúng tuyển Đại học Lao động - Xã hội 2017 1

Danh sách trúng tuyển Đại học Lao động - Xã hội 2017.

Trường Đại học Lao động - Xã hội đã công bố danh sách trúng tuyển 2017 ở các ngành đào tạo.

Ngành Kinh tế - ngành Tâm lý xem TẠI ĐÂY

Ngành Quản trị kinh doanh xem TẠI ĐÂY

Ngành Bảo hiểm xem TẠI ĐÂY

Ngành Kế toán xem TẠI ĐÂY

Ngành Quản trị nhân lực xem TẠI ĐÂY

Ngành Luật kinh tế xem TẠI ĐÂY

Ngành Công tác xã hội xem TẠI ĐÂY

Các ngành đào tạo tại Cơ sở Sơn Tây xem TẠI ĐÂY

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 2/8/2017

Huyền Trang