Danh sách trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân

21/07/2017 18:54

Học viện An ninh nhân dân cũng vừa công bố 7 thí sinh được tuyển thẳng vào trường năm 2017.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Danh sách trúng tuyển Học viện an ninh nhân dân.

Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng vào Học viện An ninh nhân dân năm 2017

Ngành Nghiệp vụ an ninh:

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

 Ngành An toàn thông tin:

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

Huyền Trang