Danh tính 4 ứng viên thi chức Hiệu trưởng Cao đẳng GTVT II

19/05/2015 17:29

Các ứng viên đều đang công tác tại trường Cao đẳng GTVT II, trong đó có 2 Phó Hiệu trưởng.

Danh tính 4 ứng viên thi chức Hiệu trưởng Cao đẳng GTVT II 1
Lựa chọn người đứng đầu các đơn vị thông qua thi tuyển đã trở thành cách tuyển dụng hiệu quả của ngành GTVT (Ảnh: Tư liệu về kỳ thi tuyển Cục trưởng Cục Đường sắt VN được tổ chức hôm 10/5)

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Quyết định số 1750/QĐ-BGTVT phê duyệt danh sách người dự thi tuyển Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT II.

Theo đó, danh sách người dự thi tuyển Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT II (trụ sở tại TP Đà Nẵng), gồm các ông, bà (theo vần ABC): Nguyễn Thị Phương Dung, Phó hiệu trưởng Cao đẳng GTVT II;  Võ Tâm, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Cao đẳng GTVT II; Lê Đức Thành, Trưởng Ban quản lý Cơ sở Đào tạo Trần Cao Vân, Cao đẳng GTVT II;  Nguyễn Văn Tươi, Phó hiệu trưởng Cao đẳng GTVT II.

Cũng theo quyết định trên, người dự thi có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Thông báo số 179/TB-BGTVT ngày 12/3/2015 về việc thi tuyển Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT  II và Đề án Thí điểm thi tuyển chức danh cấp trưởng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt bằng Quyết định số 2246/QĐ-BGTVT ngày 13/6/2014.

Trường Cao đẳng GTVT II và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT có liên quan có trách nhiệm cung cấp tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dự thi được tiếp cận, tìm hiểu thông tin về tình hình tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng GTVT II, của ngành GTVT trong thời gian qua để thu thập số liệu phục vụ cho việc thi tuyển.

Hồng Xiêm