Danko Group hỗ trợ thường xuyên cho 20 người có hoàn cảnh khó khăn

22/12/2020 18:06

Danko Group hỗ trợ thường xuyên cho 20 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá.

Đại diện chính quyền xã Quảng Giao tiếp nhận hỗ trợ thường xuyên cho 20 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Tập đoàn Danko.

Ngày 19/12/2020, Quỹ Trái tim Danko đã trao hỗ trợ thường xuyên cho 20 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Tổng giá trị hỗ trợ thường xuyên năm 2021 là 240 triệu đồng.

Đây là việc làm ý nghĩa nhân văn của Danko Group với mong muốn hỗ trợ, động viên, giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, thắp lên niềm tin, sự ấm áp tình người.

Ông Văn Doãn Chung, Chủ tịch xã Quảng Giao cho biết, những năm gần đây, cùng với xu thế phát triển chung của xã hội, chất lượng cuộc sống người dân xã Quảng Giao đã và đang được cải thiện, nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân đời sống còn nhiều khó khăn, đặc biệt là những người cao tuổi, neo đơn, không nơi nương tựa, không có khả năng lao động. Đảng – Nhà nước đã thực hiện chính sách an sinh đối với các nhóm đối tượng bảo trợ. Cùng đó, sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên từ phía Tập đoàn Danko là nguồn lực thiết thực, cũng là động lực thúc đẩy, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận nguồn hỗ trợ thường xuyên, ông Đỗ Linh, Phó Tổng Giám đốc Danko Group cho biết: Kể từ khi thành lập đến nay, song song với các hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Danko xác định trách nhiệm cộng đồng là hoạt động không thể thiếu trên con đường phát triển của Tập đoàn. Với việc hỗ trợ thường xuyên cho 20 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Quảng Giao, chúng tôi mong muốn góp thêm một phần sức lực để chung tay cùng những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Với Quỹ “Trái tim Danko”, Danko Group sẽ tiếp tục nhân rộng những hành động, những chiến dịch tốt đẹp, lan tỏa tinh thần nhân văn và tương thân tương ái trong toàn cộng đồng, xã hội.

PV