“Đào than lên bán còn lỗ, thì tồn tại làm gì?”

27/03/2017 13:16

Báo Giao thông đã trò chuyện với TS. Nguyễn Thành Sơn, người đã từng trải qua nhiều vị trí quan trọng của ngành than.

Thảo Nguyên (Thực hiện)