Đáp án chính thức đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 ở TP.HCM

06/06/2019 15:07

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố đáp án chính thức đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 ở TP.HCM.

>>> Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2019 tại TP.HCM

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC ĐỀ THI MÔN MÔN TOÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2019 TẠI TP.HCM

Đáp án chính thức đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2019 ở tp.hcm
Đáp án chính thức đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2019 ở tp.hcm
Đáp án chính thức đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2019 ở tp.hcm
Đáp án chính thức đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2019 ở tp.hcm

ĐỀ THI MÔN MÔN TOÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2019 TẠI TP.HCM

Đáp án chính thức đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2019 ở tp.hcm
Đáp án chính thức đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2019 ở tp.hcm
Nguyễn Hà