Đáp án đề thi Toán chuyên vào lớp 10 trường Khoa học tự nhiên 2019

27/05/2019 12:30

Cập nhật gợi ý đáp án đề thi môn Toán chuyên vào lớp 10 trường Khoa học tự nhiên 2019

Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đề thi môn Toán chuyên vào lớp 10 trường Khoa học tự nhiên 2019

Sáng 27/5, thí sinh dự thi vào lớp chuyên Toán và chuyên Tin trường Khoa học tự nhiên đã làm bài thi môn Toán vòng 2 trong thời gian 150 phút với 4 câu hỏi.

Theo đánh giá của đa số thí sinh, đề thi hôm nay khó hơn hẳn đề thi Toán vòng 1 thi chiều hôm qua (26/5).

Gợi ý đáp án trên Vnexpress:

Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019

Gợi ý đáp án của Tuyensinh247.com:

Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Đáp án đề thi toán chuyên vào lớp 10 trường khoa học tự nhiên 2019
Nguồn: Tuyensinh247.com

H.Minh (T/h)