Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lý năm 2019 ở TP.HCM

03/06/2019 15:41

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lý năm 2019 ở TP.HCM sẽ được cập nhật nhanh, sớm nhất...

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN LÝ NĂM 2019 Ở TP.HCM

(Đang cập nhật...)

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên lý năm 2019 ở tp.hcm

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN LÝ NĂM 2019 Ở TP.HCM

(Đang cập nhật...)

Chiều nay (3/6), thí sinh đăng ký xét tuyển vào các lớp chuyên ở TP.HCM tiếp tục làm bài thi các môn chuyên, gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật.

Trước đó, trong hai ngày 2-3/6, hơn 80.000 thí sinh ở TP.HCM đã hoàn thành các bài thi vào lớp 10 THPT không chuyên.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2). Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán.

PV