Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn năm 2019 ở Thái Bình

08/06/2019 14:49

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn năm 2019 ở Thái Bình được cập nhật nhanh, chính xác nhất...

Gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn năm 2019 ở Thái Bình:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn năm 2019 ở thái bình

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ Văn năm 2019 ở Thái Bình:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn năm 2019 ở thái bình

Thí sinh thi vào lớp 10 THPT ở Thái Bình làm 3 bài thi; Toán, Ngữ văn và môn Địa lý; thời gian làm bài các môn Toán, Ngữ văn là 120 phút, môn Địa lý là 60 phút.

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25 điểm, không quy tròn điểm; điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển phải không có bài thi nào bị điểm từ 1,0 trở xuống.

Hệ số điểm bài thi: Môn Toán, môn Ngữ văn hệ số 2; môn thứ ba hệ số 1.

Các trường THPT công lập đều áp dụng phương thức thi tuyển.

Các trường THPT ngoài công lập: Áp dụng phương thức xét tuyển.

Hanh Vũ (TH)