Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Hà Nội năm 2021

12/06/2021 10:57

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh Hà Nội năm 2021. Báo Giao thông cập nhật nhanh nhất, đầy đủ và chính xác nhất.

Sáng nay (12/6), hơn 93.300 thí sinh Hà Nội đã làm bài thi môn Tiếng Anh - môn thi thứ 2 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021-2022. Môn Tiếng Anh có thời gian làm bài 40 phút. Các thí sinh bắt đầu làm bài thi lúc 10h30.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Hà Nội năm 2021:

(Mã 101)

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh hà nội năm 2021

(Mã đề 108)

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh hà nội năm 2021

(Mã đề 111)

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh hà nội năm 2021

(Mã đề 119)

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh hà nội năm 2021

(Mã đề 120)

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh hà nội năm 2021

(Mã đề 124)

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh hà nội năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Hà Nội năm 2021 (Mã đề: 102)

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh hà nội năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh hà nội năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh hà nội năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh hà nội năm 2021

Do giảm thời gian làm bài nên mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian thi.

Cụ thể, số lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đề thi môn Ngoại ngữ (không chuyên) là 30 câu/đề thi (giảm bớt 10 câu/đề thi so với kế hoạch trước), giảm bớt một số câu ở từng phần trong cấu trúc đề thi, nhưng vẫn đảm bảo sự phân hóa của đề để lựa chọn được những thí sinh có đủ năng lực theo yêu cầu của công tác tuyển sinh.

Sáng mai, các thí sinh sẽ làm bài thi 2 môn cuối: Toán và Lịch sử.

Nhóm phóng viên