Đáp án môn GDCD, đề thi minh họa THPT quốc gia 2017

14/05/2017 21:40

Bộ GD&ĐT vừa công bố chi tiết đề thi minh họa môn GDCD cho kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đáp án môn GDCD, đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 1

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn GDCD

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn GDCD

Năm nay đề thi THPT tham khảo có định dạng như đề thi chính thức. Bài thi KHTN, KHXH 120 câu; trong đó, mỗi môn thi thành phần là 40 câu, sắp xếp theo thứ tự, Bài thi KHTN (Môn thi Vật lí: từ câu 1-40; môn thi Hóa học: từ câu 41- 80; môn thi Sinh học: từ câu 81-120); Bài thi KHXH (Môn thi Lịch sử: từ câu 1-40; môn thi Địa lí: từ câu 41- 80; môn thi GDCD: từ câu 81-120).

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn GDCD

Đáp án môn GDCD, đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 2

 

Đáp án môn GDCD, đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 3

 

Đáp án môn GDCD, đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 4

 

Đáp án môn GDCD, đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 5

 

Thạch Thảo