Đất Bắc Vân Phong chính thức được giao dịch trở lại

18/06/2019 15:52

Tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản liên quan vấn đề giao dịch bất động sản tại huyện Vạn Ninh (nơi được chọn xây dựng Đặc khu Bắc Vân Phong).

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Huyện Vạn Ninh - nơi được chọn để xây dựng Khu hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Văn bản số 5789 do Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh ký vào ngày 17/6 chấm dứt hiệu lực của văn bản 4391 ngày 9/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

UBND tỉnh giao chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện văn bản trên. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, UBND huyện Vạn Ninh và các sở, ban, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Trước đó, ngày 9/5/2018, tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản số 4391 về việc tăng cường công tác quản lý đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh (nơi được chọn để xây dựng Khu hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong). Bởi trong thời gian này, trên địa bàn xảy ra tình trạng sốt đất, giá đất được đẩy lên gấp nhiều lần. Sau khi văn bản này được ban hành, mọi hoạt động chuyển nhượng, giao dịch, tách, nhập sổ đỏ tại địa phương gần như bị “đóng băng".

Gần 1 năm sau, UBND tỉnh có văn bản số 247 ngày 26/4 thông báo kết luận về việc giải quyết vướng mắc khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Hồ sơ liên quan đến đất đai tại địa phương này sẽ được giải quyết bình thường trở lại sau hơn 1 năm tạm dừng.

Huỳnh Lâm