Đau đớn tìm người nơi nhà xác

05/08/2014 14:42

Gánh chịu nỗi đau mất người thân đã là khó khăn nhưng càng đau đớn hơn khi người thân đã mất mà gia đình không hay biết. Để rồi sau khi tìm kiếm phải ngậm ngùi đến nhà xác đón về.