4. Đầy hơi, trướng bụng: Nếu bạn gặp phải tình trạng đầy bụng quá mức, ngoài các triệu chứng khác, nó cũng có thể là dấu hiệu của ung thư túi mật. Cần tiến hành một cuộc kiểm tra thể chất kỹ lưỡng tập trung vào vùng bụng của bạn để kiểm tra xem có hiện tượng vón cục, đau hay tích tụ chất lỏng trong túi mật hay không. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần đề phòng nguy cơ mắc ung thư túi mật.
4. Đầy hơi, trướng bụng: Nếu bạn gặp phải tình trạng đầy bụng quá mức, ngoài các triệu chứng khác, nó cũng có thể là dấu hiệu của ung thư túi mật. Cần tiến hành một cuộc kiểm tra thể chất kỹ lưỡng tập trung vào vùng bụng của bạn để kiểm tra xem có hiện tượng vón cục, đau hay tích tụ chất lỏng trong túi mật hay không. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần đề phòng nguy cơ mắc ung thư túi mật.
Linh Trang (Theo Thehealthy)