5. Xuất hiện sỏi mật: Theo nghiên cứu của Đại học Tiêu hóa Hoa Kỳ, sỏi mật là một hỗn hợp nhỏ giống như sỏi, cholesterol và canxi có thể cản trở hoạt động của túi mật. Đại đa số những người có sỏi mật không bị ung thư túi mật nhưng có tới 4 trong số 5 người bị ung thư túi mật có sỏi.
5. Xuất hiện sỏi mật: Theo nghiên cứu của Đại học Tiêu hóa Hoa Kỳ, sỏi mật là một hỗn hợp nhỏ giống như sỏi, cholesterol và canxi có thể cản trở hoạt động của túi mật. Đại đa số những người có sỏi mật không bị ung thư túi mật nhưng có tới 4 trong số 5 người bị ung thư túi mật có sỏi.
Linh Trang (Theo Thehealthy)