7. Bạn có tiền sử gia đình bị ung thư túi mật: Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết, hầu hết các bệnh ung thư túi mật xảy ra ở những người có tiền sử gia đình mắc bệnh. Không chỉ đúng với căn bệnh này, tất cả mọi người đều phải nắm rõ tiền sử bệnh tật của gia đình để sớm phát hiện các dấu hiệu bệnh không mong muốn.
7. Bạn có tiền sử gia đình bị ung thư túi mật: Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết, hầu hết các bệnh ung thư túi mật xảy ra ở những người có tiền sử gia đình mắc bệnh. Không chỉ đúng với căn bệnh này, tất cả mọi người đều phải nắm rõ tiền sử bệnh tật của gia đình để sớm phát hiện các dấu hiệu bệnh không mong muốn.
Linh Trang (Theo Thehealthy)