Đầu số miễn phí hỗ trợ người tiêu dùng

14/03/2015 14:18

Cục Quản lý cạnh tranh thông báo đưa vào sử dụng đầu số miễn phí 1800.6838 tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng.

Đầu số miễn phí hỗ trợ người tiêu dùng
 

Nhân dịp ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới (15/3) và tổng kết hơn 3 năm thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (ban hành ngày 1/7/2011), hôm qua (13/3), Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh (BCT), tổ chức hội thảo “Quyền được thông tin của người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp” tại TP Buôn Mê Thuộc, tỉnh Đắk Lắk.

Tại Hội thảo, đại diện Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh (BCT) cung cấp thông tin về tình hình thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hơn ba năm vừa qua; đặc biệt nhấn mạnh vào việc thực thi một trong các quyền cơ bản của người tiêu dùng tại Việt Nam - quyền được cung cấp thông tin.

Đại diện Hội Tiêu chuẩn & Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) cũng có bài trình bày về kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc thực thi các quyền của người tiêu dùng nói chung và quyền được thông tin của người tiêu dùng nói riêng.

Thông điệp tại hội thảo nêu rõ: Người tiêu dùng là động lực phát triển của nền kinh tế. Nhận thức được điều đó, Chính phủ đã ban hành một hệ thống văn bản pháp luật tương đối đầy đủ nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, việc thực thi luật và các quy định liên quan đến lĩnh vực này, nhất là quyền được thông tin còn nhiều bất cập.

Trong đó, có thể kể đến tình trạng thiếu đồng bộ từ Trung ương đến địa phương trong việc quản lý vấn đề bảo vệ người tiêu dùng. Quy trình xử lý theo quy định chưa phù hợp nên không khuyến khích được người tiêu dùng khiếu nại… Do đó, công tác tuyên truyền rộng rãi cho người tiêu dùng về quyền của mình cũng như áp dụng các biện pháp xử phạt gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp cần được đẩy mạnh để việc thực thi Luật hiệu quả. Hội bảo vệ người tiêu dùng cũng cần phân cấp tới tận xã, phường để có thể phát huy vai trò và ảnh hưởng ở cơ sở.

Nhân dịp này, Cục Quản lý cạnh tranh cũng thông báo về việc đưa vào sử dụng đầu số miễn phí 1800.6838 cho Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Cục. Bộ Công thương cũng đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt việc lấy ngày 15/3 hàng năm làm ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, để có thể thường xuyên rà soát và cải thiện việc thực hiện quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời gian tới.

Q.M