Đấu thầu công khai dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam

11/05/2017 18:21

Thường trực Chính phủ nhấn mạnh cần có cơ chế đặc thù xây cao tốc Bắc- Nam và đảm bảo đấu thầu công khai.

Đấu thầu công khai dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam 1

Ảnh minh hoạ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Chủ trì phiên họp về nội dung này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá cao Bộ GTVT đã tích cực chỉ đạo hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đã xây dựng Báo cáo Bộ chính trị và Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đây là dự án quan trọng cấp quốc gia, vì vậy cần phải thực hiện trình Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư và các cơ chế, chính sách đầu tư trước khi báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công.

Nhấn mạnh nội dung về cơ chế, chính sách đầu tư, Thường trực Chính phủ khẳng định các cơ chế, chính sách đặc thù là cần thiết để thu hút nhà đầu tư và đẩu nhanh tiến độ, tuy nhiên, cần đảm bảo các nguyên tắc: đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch, không thực hiện chỉ định thầu.

Đối với cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng giao các Bộ KH-ĐT, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước có ý kiến bằng văn bản, gửi VPCP và Bộ GTVT trước ngày 15/5 để Bộ GTVT tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành có cơ chế giám sát chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ, có người chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chống thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.

Đồng thời, đồng ý thành lập Ban chỉ đạo quốc gia để chỉ đạo triển khai đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo triển khai dự án; Bộ trưởng Bộ GTVT chịu trách nhiệm về việc triển khai dự án.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước sớm báo cáo giải pháp huy động vốn trong nước để có thêm nguồn lực đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam; giám sát chặt chẽ việc cung cấp tín dụng, bảo đảm nhà đầu tư phải có trách nhiệm đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu theo quy định, không để tình trạng nhà đầu tư dùng toàn bộ tiền vay ngân hàng để thực hiện dự án BOT. 

Anh Thư