Đấu thầu lựa chọn tư vấn thẩm tra đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

28/08/2018 19:22

Bộ Kế hoạch - Đầu tư sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra nghiên cứu dự án.

Hồng Xiêm