Đấu thầu rộng rãi 50 gói thầu bảo trì đường thủy quốc gia năm 2020

17/02/2020 15:39

Các gói thầu bảo trì tuyến đường thủy quốc gia do Cục Đường thủy nội địa VN quản lý hoặc ủy quyền cho địa phương đều được đấu thầu rộng rãi.

Đấu thầu rộng rãi 50 gói thầu bảo trì đường thủy quốc gia năm 2020 1
Trục vớt để bảo trì phao dẫn luồng trên một tuyến đường thủy ở phía Nam

Ngày 17/2, đại diện Cục Đường thủy nội địa VN cho biết vừa thông báo mời thầu, tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, không qua sơ tuyển 39 gói thầu quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia khu vực phía Bắc và phía Nam năm 2020 do Cục Đường thủy nội địa VN quản lý.

"Mỗi gói thầu có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa. Thời gian thực hiện các gói thầu là 10 tháng, từ tháng 3 đến hết tháng 12/2020. Các gói thầu sẽ được đóng, lựa chọn đơn vị trúng thầu vào tuần cuối tháng 2 này", đại diện Cục Đường thủy nội địa thông tin.

Ngoài 39 gói thầu trên, 11 gói thầu quản lý, bảo trì thường xuyên các tuyến đường thủy quốc gia khác được Bộ GTVT ủy quyền cho các địa phương quản lý cũng được đang được địa phương tổ chức đấu thầu rộng rãi, qua mạng để lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện từ 1/3/2020 đến 31/12/2020.

Cục Đường thủy nội địa VN hiện tổ chức quản lý bảo trì thường xuyên hơn 7.180km đường thủy quốc gia, thuộc 143 tuyến sông, kênh. Từ năm 2016 đến nay, việc bảo trì thường xuyên hệ thống đường thủy quốc gia được kết hợp theo phương thức đặt hàng vài tháng tháng đầu năm và đấu thầu những tháng còn lại trong năm. Trong đó, một số gói thầu được thí điểm được áp dụng đấu thầu hạn chế để lựa chọn nhà thầu thực hiện quản lý, bảo trì đường thủy là lòng hồ Sơn La, sông Vàm Cỏ Đông, sông Hồng. Như vậy, năm 2020 không còn gói thầu đấu thầu hạn chế dịch vụ bảo trì các tuyến đường thủy quốc gia.

Được biết, Bộ GTVT đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo thông tư quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi ngân sách Trung ương. Theo dự thảo, việc cung cấp dịch vụ bảo trì đường thủy các tuyến đường thủy quốc gia được thực hiện theo phương thức đấu thầu. Cơ quan tổ chức đấu thầu là Cục Đường thủy nội địa VN và các đơn vị trực thuộc được Bộ GTVT giao nhiệm vụ và các cơ quan, đơn vị được Bộ GTVT phân cấp hoặc ủy quyền quản lý, bảo trì đường thủy quốc gia.

Việc tổ chức đấu thầu được thực hiện theo Luật Đấu thầu, khi có đủ các điều kiện: kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu được phê duyệt, đăng tải thông tin về đấu thầu; nội dung, danh mục dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy; giá gói thầu.

Huy Lộc