Đầu tư 39 tỷ đồng thắp sáng QL1 Bình Định

13/02/2017 19:53

UBND tỉnh Bình Định vừa có chủ trương đầu tư điện chiếu sáng đảm bảo ATGT trên QL1 qua địa bàn tỉnh này...

Đầu tư 39 tỷ đồng thắp sáng ql1 bình Định

Bình Định sẽ đầu tư 39 tỷ đồng để lắp điện chiếu sáng đảm bảo ATGT trên QL1 qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định giao ban quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và công tác thi công hạng mục điện chiếu sáng để đảm bảo ATGT trên tuyến QL1 qua địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 39 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp và mở rộng QL1 đoạn Km 1153+00 - Km 1212+400, thuộc nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Phần kinh phí còn thiếu tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ GTVT tiếp tục hỗ trợ đầu tư.  

>>>>>> Xem thêm video Biển lũ kỉ lục nhấn chìm QL1 Bình Định:

V.N