Đầu tư mới 3 dự án giao thông trọng điểm qua tỉnh Phú Yên

21/01/2022 13:44

Bộ GTVT ưu tiên bố trí vốn đầu tư 3 dự án giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Phú Yên về định hướng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

"Trong điều kiện nguồn lực được Quốc hội, Chính phủ phân bổ hạn hẹp, Bộ GTVT được phân bổ hơn 304.100 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

Theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, số vốn này phải ưu tiên bố trí khoảng 147.000 tỷ đồng để hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, thanh toán các khoản nợ đọng thuộc nghĩa vụ của ngân sách nhà nước. Chỉ còn 157.000 tỷ đồng để triển khai các dự án mới", Bộ GTVT thông tin.

Đầu tư mới 3 dự án giao thông trọng điểm qua tỉnh phú yên

5 năm tới, Bộ GTVT đã ưu tiên bố trí hơn 4.900 tỷ đồng tập trung đầu tư 6 dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên - Ảnh minh họa

Dù nguồn vốn hạn hẹp, song, đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Bộ GTVT cho biết đã bố trí cân đối được khoảng 4.905 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để hoàn thành 3 dự án đang đầu tư, chuyển tiếp từ giai đoạn trước, gồm: QL25, các công trình thiết yếu đường sắt đoạn Vinh - Nha Trang và cải tạo cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Thống Nhất; Đồng thời, khởi công mới 3 dự án gồm: cao tốc Bắc - Nam phía Đông các đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong; cải tạo, nâng cấp đường sắt đoạn Vinh - Nha Trang.

Liên quan đến đề xuất đầu tư hoàn chỉnh QL25 qua địa bàn tỉnh Phú Yên, Bộ GTVT cho biết, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến QL25 có tổng chiều dài 182km đi qua địa bàn 2 tỉnh Phú Yên và Gia Lai. Đoạn qua tỉnh Phú Yên dài khoảng 70km, quy mô quy hoạch cấp 3, từ 2 - 4 làn xe, hiện trạng cơ bản đạt cấp 4, mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5 - 11m tùy từng đoạn.

“Đối với đoạn tuyến QL25 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trong điều kiện nguồn lực cho phép, Bộ GTVT đã triển khai ưu tiên đầu tư trước khoảng 35km cho một số đoạn tuyến 25 cần thiết (giai đoạn từ năm 2007 - 2015 hoàn thành hơn 17km, hiện đang thực hiện cải tạo nâng cấp khoảng 17,8km cho các đoạn tuyến xung yếu, dự kiến hoàn thành trong năm 2022) để đảm bảo khả năng khai thác của tuyến.

Đối với các đoạn tuyến QL25 còn lại, Bộ GTVT đã giao Ban QLDA 6 lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án dự kiến đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025”, Bộ GTVT thông tin.

Nam Khánh