Đầu tư thêm vài nghìn tỷ vẫn ủng hộ xây sân bay Long Thành

02/04/2014 07:49

"Với hiểu biết của mình, tôi cho rằng, việc xây sân bay Long Thành là hết sức cần thiết. Không thể vì lợi ích của mình mà cản trở một việc đúng, việc cần của Ngành và của đất nước"