Đẩy mạnh tín dụng cho ĐBSCL

07/11/2014 10:02

Theo Vụ Tín dụng các ngành Kinh tế, Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 9/2014, tổng dư nợ tại các tổ chức tín dụng khu vực ĐBSCL đạt gần 332.600 tỷ đồng, tăng 7,64% so với cuối năm 2013...

Đẩy mạnh tín dụng cho Đbscl

Mặc dù được đánh giá là khu vực sinh lời thấp, nhiều rủi ro, nhưng theo NHNN, trong 3-4 năm trở lại dây, nguồn vốn tín dụng đổ vào lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn đã cải thiện mạnh, thể hiện khối lượng tăng (ba năm tăng thêm 220 nghìn tỷ đồng) và lãi suất giảm (hiện phổ biến 7-8%/năm).

Bảo Nguyên