Đẩy mạnh tuyên truyền về thu giá không dừng

26/03/2018 11:53

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các Sở GTVT tuyên truyền sâu rộng hình thức thu giá không dừng đến người dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền về thu giá không dừng

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu Sở GTVT các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và các công tác liên quan để quá trình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng được diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả đồng bộ - (Ảnh minh họa)

Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản số 1533 về việc tuyên truyền thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Văn bản do Phó Tổng cục trưởng Phan Thị Thu Hiền ký nêu rõ, thực hiện Chỉ thị 06 và quyết định số 07/2017 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc thu giá và đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, Tổng cục Đường bộ VN đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với Hiệp hội vận tải địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về việc triển khai thu giá theo hình thức này cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, lái xe và người dân trên địa bàn sở tại.

Bên cạnh đó, các Sở GTVT phải chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn nghiên cứu, triển khai việc dán thẻ đầu cuối cho phương tiện; Đơn vị đăng kiểm trên địa bàn cũng cần phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu giá đẩy nhanh việc dán thẻ đầu cuối cho các phương tiện đến đăng kiểm để nâng cao ý thức của người dân và đảm bảo công tác thu giá được diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả đồng bộ trong thời gian sớm nhất. 

Nam Khánh