Đẩy mạnh xã hội hoá nạo vét luồng hàng hải

30/09/2014 21:57

Chiều 30/9, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đã chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện chủ trương xã hội hoá nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước cảng biển. 

Đẩy mạnh xã hội hoá nạo vét luồng hàng hải
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công chủ trì Hội nghị

Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Nhật cho biết, Bộ GTVT hiện quản lý 42 tuyến luồng hàng hải và các khu chuyển tải trong vùng nước cảng biển. Đây là tuyến giao thông thủy huyết mạch nên hàng năm Nhà nước có trách nhiệm nạo vét, duy tu theo chuẩn tắc thiết kế để bảo đảm giao thông hàng hải với kinh phí dự kiến khoảng trên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân sách Nhà nước hiện rất khó để bố trí thực hiện đy đ và đúng chuẩn tắc thiết kế và cũng chỉ có thể thực hiện nạo vét từ 12 - 20 tuyến luồng, không có kinh phí nạo vét các tuyến luồng khác cũng như khu neo đậu, chuyển tải, tránh trú bão.

Hiện nay, yêu cầu về nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải hàng năm nhằm bảo đảm an toàn giao thông hàng hải và tiêu thoát lũ là rất lớn, trong khi ngân sách Nhà nước còn hạn chế. Vì vậy, việc xã hội hóa, tiến hành thực hiện nạo vét, duy tu luồng kết hợp tận thu sản phẩm trên các tuyến luồng đường thủy là phù hợp với chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Thông tư số 25 của Bộ GTVT ra đời đã tạo ra hành lang pháp lý đối với thực hiện dự án xã hội hóa nạo vét tận thu sản phẩm. Thủ tục đăng ký thực hiện dự án và phê duyệt chuẩn tắc thiết kế luồng trong thời gian nhanh gọn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đu tư sớm hoàn thiện các thủ tục để triển  khai. Sản phẩm tận thu từ các dự án nạo vét luồng hàng hải đã được sử dụng trong nước hoặc xuất khẩu, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm, vai trò của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện dự án xã hội hóa nạo vét tận thu sản phẩm từ khi đăng ký thực hiện dự án đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng; Tạo bình đẳng cho các doanh nghiệp tham gia dự án xã hội hóa nạo vét tận thu sản phẩm; Khuyến khích đưc nhà đu tư tham gia vào công tác nạo vét, duy tu luồng hàng hải, tiết kiệm kinh phí cho ngân sách Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công khng định, việc xã hội hoá nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là chủ trương lớn. Vấn đề quan trọng là phải có cơ chế để thu hút các nhà đầu tư.

Thời gian qua, Bộ GTVT đã huy động được một nguồn lực hết sức lớn đầu tư vào giao thông. Hiện tại, Cục Hàng hải VN đang chủ trì xây dựng đề án phát huy nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hàng hải.

Để triển khai hiệu quả hơn nữa Thông tư 25 của Bộ GTVT, Thứ trưởng Công yêu cầu Cục Hàng hải  VN tuyên truyền, phổ biến rộng rãi hơn nữa chủ trương xã hội hoá nạo vét luồng hàng hải của Bộ; Chủ động hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thủ tục cần thiết kể cả hướng dẫn làm việc với các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

“Cục Hàng hải VN cũng cần nghiên cứu các nội dung của Thông tư 25, đề xuất cải cách thủ tục hành chính sao cho thủ tục nhanh gọn, minh bạch, rõ ràng hơn nữa. Cùng đó, Cục Hàng hải VN phải kiểm soát chặt chẽ chuẩn tắc luồng, không để nhà đầu tư lợi dụng dự án nạo vét luồng để khai thác trái phép cát nhiễm mặn. Khu chuyển tải, khu neo đậu, luồng công vụ chỉ được đáp ứng vừa đủ nhu cầu của nhà đầu tư để triển khai dự án”, Thứ trưởng Công nêu rõ.

T.B