Đẩy nhanh tiến độ 8 dự án ODA giao thông mới bổ sung

05/12/2018 19:28

Bộ trưởng GTVT yêu cầu các đơn vị rà soát lại thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư 8 dự án.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp

Ông Nguyễn Duy Lâm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, Bộ GTVT có 8 dự án ODA được Quốc hội bổ sung vào danh mục trung hạn  2016 - 2020. Trong đó, một dự án đã ký hiệp định vay vốn là dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên vay vốn WB (QL19) và 7 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đang chuẩn bị ký hiệp định vay vốn gồm: Tân Vạn - Nhơn Trạch (vay vốn EDCF); cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ giai đoạn 1 (vay vốn EDCF); cải tạo đường sắt đèo Khe Nét trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh (vay vốn EDCF); cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các tuyến quốc lộ giai đoạn 2 (vay vốn EDCF); cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh (vay vốn EDCF); kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (vốn vay ADB) và dự án đầu tư tuyến tránh Long Xuyên (vay vốn ADB).

Theo  ông Lâm, Bộ GTVT đã chủ động rà soát và có các văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH&ĐT về phương án điều hòa, điều chỉnh, sử dụng 10% vốn dự phòng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 cho các dự án ODA của Bộ GTVT. Trong đó, đề xuất sử dụng 10% dự phòng của Bộ GTVT để bố trí cho 8 dự án mới được bổ sung danh mục kế hoạch trung hạn.

“Hiện nay, Bộ KH&ĐT đã tổng hợp và đang trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều hòa, điều chỉnh và bổ sung vốn cho các dự án đang triển khai và 8 dự án mới được bổ sung. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT sẽ thực hiện xây dựng, bố trí vốn hàng năm sau khi TTCP giao vốn trung hạn cho các dự án.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị về tình hình triển khai của từng dự án, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá trong 8 dự án ODA giao thông được Quốc hội bổ sung vào danh mục trung hạn  2016 - 2020, gồm 4 dự án lớn, có ý nghĩa thiết thực và có tính khả thi để triển khai sớm, gồm: Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (vốn vay ADB); đầu tư tuyến tránh Long Xuyên (vay vốn ADB); tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên vay vốn WB (QL19) và dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch (vốn vay EDCF). Trên cơ sở đó, Bộ trưởng chỉ đạo các ban QLDA được giao chuẩn bị dự án đầu tư 4 dự án này phối hợp chặt chẽ với Vụ KH-ĐT, Cục QLXD&CLCTGT và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát lại các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng.

Đối với 4 dự án còn lại sử dụng vốn vay của EDCF, gồm: Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ giai đoạn 1; cải tạo đường sắt đèo Khe Nét trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh; cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các tuyến quốc lộ giai đoạn 2; cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh, Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải nỗ lực tối đa để hoàn thiện các thủ tục triển khai đầu tư.

“Các dự án đã được Quốc hội biểu quyết thông qua đưa vào danh mục trung hạn 2016 - 2020 đó là cơ sở pháp lý để thực hiện. Mặc dù, 4 dự án này chủ yếu ghi tiền để thực hiện làm hồ sơ là chính, nhưng chúng ta phải nỗ lực, ít nhất làm  xong được hồ sơ để nhiệm kỳ tới bố trí được kinh phí thực hiện. Khi đã có đủ hồ sơ, chủ trương đầu tư, ký được hiệp định vay vốn sẽ tiến hành triển khai xây dựng luôn 4 dự án này”, Bộ trưởng nói.

Đình Quang