Đẩy nhanh tiến độ xây dựng luồng cho tàu lớn vào sông Hậu

23/10/2014 12:57

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng luồng cho tàu lớn vào sông hậu

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các gói thầu như: Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, Trung tâm Điện lực Duyên Hải và Cảng trung chuyển cung cấp than cho các trung tâm nhiệt điện khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí đủ nguồn vốn cho các gói thầu quan trọng để bảo đảm, hoàn thành, thông luồng kỹ thuật của Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu cuối năm 2015.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc Ban Quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu khẩn trương thực hiện công trình đê Nam nói riêng, Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu nói chung, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; xem xét, cho phép công bố khai thác tạm thời luồng tàu và bến than khi tuyến đê chắn sóng chưa hoàn thành để cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1.

Bình Minh