Dạy online mùa dịch Covid-19: Các trường thu phí như thế nào?

18/03/2020 12:16

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trường ngoài công lập cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp và đảm bảo tính công khai.

dạy online mùa dịch covid-19: các trường thu phí như thế nào?
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trường ngoài công lập cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp và đảm bảo tính công khai. Ảnh minh hoạ.

Sở GD&DT Hà Nội vừa có công văn gửi các Trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và hiệu trưởng các trường THPT về tăng cường các hình thức dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học để tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình một cách phù hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện cần tham khảo, sử dụng nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

Từng nhà trường chủ động lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của trường mình. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các điều kiện đảm bảo tổ chức dạy học qua internet có chất lượng, khuyến khích các trường học, thầy cô giáo, học sinh có nhu cầu tự nguyện sử dụng hệ thống học trực tuyến của các tổ chức, cá nhân có bản quyền cung cấp.

Nhà trường phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua internet, trên truyền hình; phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.

Khi học sinh đi học trở lại, các trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung, kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian, nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

Đồng thời, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng hướng dẫn các trường ngoài công lập căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường có thể tiến hành dạy học online cho học sinh. Việc dạy học online phải được nhà trường xây dựng kế hoạch, thẩm định nội dung các bài giảng theo đúng quy định. Quá trình tổ chức dạy học online của nhà trường phải đáp ứng yêu cầu về tính khoa học, sư phạm, chất lượng.

Sau khi học sinh trở lại trường, cần tiếp tục rà soát, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh, đảm bảo học sinh được học đầy đủ chương trình, nội dung, kiến thức theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trường ngoài công lập cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. Tiền hỗ trợ học online, số tiền học phí đã thu và tiền học phí của các tháng học còn lại (sau khi học sinh trở lại trường) không vượt quá tổng số tiền học phí cả năm của học sinh đã được nhà trường thông báo từ đầu năm học.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học online đảm bảo tính khoa học, sư phạm, chất lượng nhưng không được thu bất kỳ khoản tiền nào đối với học sinh, phụ huynh học sinh khi tổ chức dạy học online (kể cả Ban đại diện cha mẹ học sinh huy động sự đóng góp của phụ huynh hỗ trợ cho nhà trường, giáo viên).

Biển Ngọc