Dạy tiếng Việt online cho người Việt Nam ở nước ngoài

06/03/2015 17:18

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ GD&ĐT chủ trì

dạy tiếng việt online cho người việt nam ở nước ngoài
Trang web tiengvietonline.com.vn

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để tổng kết đánh giá việc dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) từ năm 2004 đến nay; Xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả việc triển khai chương trình dạy tiếng Việt cho NVNONN, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong năm 2015.

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Hội liên lạc với NVNONN và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến (online), phù hợp nhu cầu của người Việt Nam ở từng quốc gia, địa bàn, khu vực.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao đôn đốc các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phổ biến, hướng dẫn việc khai thác, sử dụng miễn phí hai bộ sách học Tiếng Việt “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt”.

M.T