ĐBQH đồng tình bỏ điều kiện đăng ký thường trú ở thành phố trực thuộc TƯ

05/09/2020 16:49

Chính phủ đề nghị Quốc hội bãi bỏ các quy định riêng về đăng ký thường trú vào các thành phố trực thuộc Trung ương.

ĐBQH đồng tình bỏ điều kiện đăng ký thường trú ở thành phố trực thuộc TƯ 1
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi).

Trình bày báo cáo việc tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết qua thảo luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ và kiến nghị của các cơ quan trực tiếp đăng ký, quản lý cư trú ở các thành phố trực thuộc Trung ương đã được khảo sát về việc không nên quy định điều kiện đăng ký thường trú áp dụng riêng đối với thành phố trực thuộc Trung ương như luật hiện hành.

Lý do là việc đặt ra các điều kiện riêng này sẽ làm hạn chế quyền tự do cư trú của công dân, tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp của một bộ phận công dân đang sinh sống, làm việc tại các thành phố lớn nhưng không đủ điều kiện đăng ký thường trú.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc giao HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu đối với người đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ là cần thiết và không thấp hơn 8 m2 sàn/người như dự thảo luật.

Nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đồng tình với việc bỏ quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú vào TP trực thuộc Trung ương. Theo đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp), lâu nay các thành phố này quy định điều kiện riêng để ngăn cản việc người dân thường trú nhưng trên thực tế thì số người tạm trú vẫn phải sinh sống, làm việc, học tập tại các thành phố này.

“Số người tạm trú rất lớn nhưng không có hộ khẩu nên ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của họ. Nhiều người đã cư trú 5 năm, 7 năm nhưng không có hộ khẩu. Vì vậy, nên xoá bỏ quy định này, chỉ cần công dân đó có nơi ở hợp pháp thì phải tạo điều kiện cho họ đăng ký thường trú", ĐBQH Phạm Văn Hoà đề xuất.

Đồng ý với lập luận trên, đại biểu Phạm Văn Tuân (Thái Bình) cho rằng các quy định hiện hành về nhập hộ khẩu vào thành phố lớn đang gây khó khăn cho cuộc sống của người dân, đặc biệt là người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu khẳng định chủ trương giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân theo phương thức thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là phù hợp với xu thế hiện đại. Cần lưu ý những xáo trộn, phiền toái đối với người dân khi luật có hiệu lực do các quy định giữa các lĩnh vực, các ngành còn chồng chéo.

Thảo luận về dự án Luật Cư trú (sửa đổi) Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Bộ Công an thống nhất với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và nội dung quy định tại dự thảo Luật; theo đó, điều kiện đăng ký thường trú đối với trường hợp thuê, mượn, ở nhờ cần bảo đảm yêu cầu về diện tích bình quân tối thiểu làm điều kiện để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp để bảo đảm điều kiện sống cần thiết cho người dân, giảm áp lực cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Công an, không nên bổ sung quy định tiêu chí về thời gian tạm trú nhất định tại địa bàn là điều kiện đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

“Điều kiện về thời gian tạm trú là quy định hiện hành, chỉ áp dụng đối với các thành phố trực thuộc trung ương, đây là rào cản để công dân đang sinh sống tại các thành phố trực thuộc trung ương khó đăng ký thường trú vào các đô thị này; quy định này tạo ra sự phân biệt đối xử, bất bình đẳng giữa các công dân. Do vậy, không nên tiếp tục giữ quy định này”, ông Nguyễn Duy Ngọc bình luận.

Phùng Đô