ĐBQH lo Chủ tịch đặc khu dễ vi phạm vì được giao nhiều quyền

23/05/2018 10:20

Chủ tịch đặc khu không thể kiểm soát hết mọi vấn đề nên nếu được giao quá nhiều quyền sẽ rất dễ vi phạm.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương - Quảng Bình

Đó là ý kiến được ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh khi thảo luận ở hội trường Quốc hội về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, sáng 23/5.

Quyền lực càng cao, càng đặc biệt càng cần giám sát chặt

Đồng tình ban hành Luật và cho rằng đặc khu kinh tế là mô hình mang tính đột phá mà nhiều nước trên thế giới đã làm, ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương – Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình cho rằng Luật nên tiếp tục đánh giá làm rõ loại hình kinh doanh nào đủ sức cạnh tranh, loại nào không. Cùng với đó phải cho thấy được những điểm khác biệt trong Luật so với các loại hình kinh tế khác.

Ông Phương đồng tình với việc trong đặc khu cần có tổ chức HĐND để thực hiện nhiệm vụ giám sát, bởi lẽ quyền lực càng cao, càng đặc biệt, mô hình lại mới, thường xuất hiện cái nóng thì càng cần kiểm tra giám sát quyền lực, không để tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng làm xấu đi định hướng phát triển kinh tế, làm mất niềm tin và ảnh hưởng đến an ninh chính trị, làm suy thoái nền kinh tế của đất nước.

“Nếu có sai phạm ở đặc khu rất khó điều chỉnh vì liên quan đến doanh nghiệp của nhiều nước trên thế giới” – ông Phương cảnh báo.

Nhất trí với việc tăng quyền lực cho Chủ tịch UBND đặc khu, nhưng vị đại biểu này cho rằng cần xem xét, rà soát lại các điều Luật để điều chỉnh giảm bớt quy định cho Chủ tịch UBND, cùng với đó, giao cho Uỷ ban để Uỷ ban uỷ quyền trách nhiệm cho Phó Chủ tịch một số ban ngành chuyên môn.

“Theo dự thảo đang có quá nhiều nội dung Chủ tịch UBND ký các quyết định, trong đó có những nội dung cụ thể như Chủ tịch UBND đặc khu cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, cấp đổi giấy phép kinh doanh, cấp đổi, thu hồi giấy phép... Chủ tịch UBND không thể kiểm soát hết mọi vấn đề, việc gì Chủ tịch cũng ký thì không có thời gian lo việc lớn” -  ông Phương phân tích và cho rằng, nếu quy định như dự thảo thì vị trí Chủ tịch rất dễ bị vi phạm và quy trách nhiệm, bởi thực tế thì “một trăm việc làm tốt nhưng chỉ cần một việc làm sai thì không còn gì nữa”. Theo ông Phương, như vậy rất nguy hiểm.

Tránh điều chỉnh quy hoạch cũng phải giao Chủ tịch đặc khu

Đồng tình, ĐBQH Võ Đình Tín cũng phân tích, trong dự thảo luật có nhiều quy định trao cho Chủ tịch UBND đặc khu được quyền quyết định nhiều nội dung quan trọng mà thông thường thuộc thẩm quyền cuả UBND theo chế độ tập thể, trong đó có những nhiệm vụ phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ông Tín cho rằng quy định trên là xung đột với quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Luật này cũng không quy định việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương các đặc khu.

Vị ĐBQH này cũng đề nghị quy định sao cho đơn giản hóa quy trình, thủ tục điều chỉnh quy hoạch đặc khu, tránh trường hợp việc điều chỉnh quy hoạch cũng phải giao cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh, vừa mất đi tính thời gian, mất tính chủ động của vai trò Chủ tịch đặc khu. 

Về quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, ông Tín dẫn quy định tại khoản 2 Điều 83 quy định quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương ở đặc khu thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp tỉnh ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại luật này.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được quyền phân cấp cho chính quyền địa phương ở đặc khu thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, điều này không phù hợp với quy định tại luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy,, ĐB đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu lại điểm này. 

Hoài Vũ - Trịnh Tuyết