Để dự án BOT giao thông không lâm cảnh “cha chung không ai khóc”

08/07/2018 07:42

Thực tế đã có dự án BOT phá sản khi nguồn vốn vay rơi vào cảnh “cha chung không ai khóc”.

Đình Quang