Để mất ATGT, kỷ luật ban điều hành dự án

02/07/2014 07:10

Chỉ mới đầu mùa mưa, nhưng nguy cơ mất ATGT tại các dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn qua tỉnh Đắk Lắk đã diễn biến phức tạp.