Thứ Ba, 12/11/2019 16:44:24 Hotline: 0901 514 799

Đề nghị bảo tồn một phần công trình cầu đường sắt Bình Lợi

21/05/2019 09:19

Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở GTVT cho ý kiến về việc thực hiện bảo tồn công trình cầu đường sắt Bình Lợi.

Keyword đầu tiên có dấu
Cầu Bình Lợi được hoàn thành xây dựng tháng 2 năm 1902, thuộc tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha Trang thời Pháp thuộc, là cây cầu đầu tiên vượt sông Sài Gòn

Ngày 20/5, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở GTVT cho ý kiến về việc thực hiện bảo tồn công trình cầu đường sắt Bình Lợi.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao TP, cầu đường sắt Bình Lợi có giá trị lịch sử, văn hóa gắn với quá trình hình thành, phát triển Sài Gòn - TP.HCM và của ngành đường sắt Việt Nam. Do đó, việc bảo tồn nguyên trạng một phần cầu đường sắt Bình Lợi (gồm phần đầu cầu và một nhịp cầu quay tiếp giáp bờ sông Sài Gòn thuộc quận Thủ Đức) và một tháp canh (bờ sông quận Thủ Đức) là cần thiết.

Việc giữ lại một phần nguyên trạng cầu cũng nhằm lưu giữ dấu tích cầu đường sắt Bình Lợi gắn với không gian sông nước để phục vụ cho việc tìm hiểu nghiên cứu khoa học về ngành đường sắt và phát triển ngành du lịch trên địa bàn TP.

Với các nhịp cầu còn lại trước khi tháo dỡ, Sở Văn hóa - Thể thao đề nghị cho phép Bảo tàng TP.HCM khảo sát, sưu tầm, ghi hình và tiếp nhận một số cấu kiện, thành phần kiến trúc có giá trị để lưu trữ tư liệu, hình ảnh phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

Cầu Bình Lợi được hoàn thành xây dựng tháng 2 năm 1902, thuộc tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha Trang thời Pháp thuộc, là cây cầu đầu tiên vượt sông Sài Gòn. Cầu được kết cấu vòm thép, mặt cầu bằng gỗ, và có đường ray xe lửa nối Sài Gòn và Biên Hòa, cầu có một nhịp quay (do hãng thầu Levalllois Perret thi công), dài 276m gồm 6 nhịp.

Minh Châu