Đề nghị bổ sung luồng Cửa Lở vào quy hoạch nhóm cảng biển Trung Trung Bộ

11/08/2022 10:14

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ GTVT xem xét, bổ sung tuyến luồng Cửa Lở vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ.

Luồng Cửa Lở được quy hoạch phát triển cho cỡ tàu trọng tải đến 50.000 tấn

Cục Hàng hải VN vừa có ý kiến gửi Bộ GTVT về đề nghị bổ sung tuyến luồng Cửa Lở thuộc cảng biển Quảng Nam vào Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Trung Trung Bộ giai đoạn đến năm 2020, định hướng 2030.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT xem xét, bổ sung vào quy hoạch tuyến luồng này.

Đề nghị bổ sung luồng cửa lở vào quy hoạch nhóm cảng biển trung trung bộ

Quảng Nam xúc tiến mở tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn. Ảnh minh họa

Luồng hàng hải Cửa Lở có tổng chiều dài 6km, rộng 140m. Cao độ đáy nạo vét (dự kiến) 13,2 m (hệ Hải đồ) cho tàu hành thủy 50.000 tấn. Với hạng mục kè chắn cát có chiều dài 2.320m và chiều dài kè bảo vệ bờ là 1.955m.

Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Đình Việt thông tin, theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu bến cảng Tam Hiệp, Tam Hòa tại vùng đất cửa sông ven biển, vùng nước khu vực vịnh An Hòa và tuyến luồng Cửa Lở được quy hoạch phát triển cho cỡ tàu trọng tải đến 50.000 tấn.

Ngoài ra, các Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung bảo đảm phù hợp với các nội dung quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định này cho đến khi Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước, Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển theo Luật Quy hoạch được phê duyệt.

“Do vậy, đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam là phù hợp với nội dung Quyết định 1579 ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở thực hiện các thủ tục, nghiên cứu cần thiết tiếp theo để triển khai đầu tư xây dựng tuyến luồng”, lãnh đạo Cục Hàng hải VN đánh giá.

Làm rõ về quy mô, tiến trình thực hiện đầu tư các hạng mục công trình

Đề nghị bổ sung luồng cửa lở vào quy hoạch nhóm cảng biển trung trung bộ

Cục Hàng hải VN đề nghị khi nghiên cứu về tuyến luồng Cửa Lở, cần làm rõ về quy mô, tiến trình thực hiện đầu tư các hạng mục công trình

Trong thời gian tới, Cục Hàng hải VN đề nghị Bộ GTVT có ý kiến để UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan trong bước nghiên cứu về tuyến luồng Cửa Lở tiếp theo trình cấp có thẩm quyền xem xét cần làm rõ về quy mô, tiến trình thực hiện đầu tư các hạng mục công trình (luồng tàu, vũng quay tàu, vùng đón trả hoa tiêu, hệ thống đê, kè, báo hiệu hàng hải...).

Cùng đó, cần đánh giá đầy đủ các tác động của việc triển khai dự án đến môi trường tự nhiên (vấn đề tiêu thoát lũ, bồi xói, đường bờ), môi trường xã hội (dân cư, các công trình dân sinh, kinh tế, di tích..), cũng như các giải pháp về công tác quản lý, bảo trì, quản lý vận hành tuyến luồng sau khi đầu tư xây dựng.

Quá trình nghiên cứu cần tham vấn các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực hàng hải để đảm bảo việc nghiên cứu lựa chọn hướng tuyến luồng thuận lợi cho việc điều động tàu thuyền, vào rời các bến cảng.

Các cơ quan của Quảng Nam cũng cần phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng hải VN trong quá trình lập Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước và Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam để cập nhật các nội dung chi tiết về phát triển tuyến luồng Cửa Lở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hồ An