Đề nghị chủ đầu tư Nhà máy rác TP Cà Mau cung cấp tài liệu để kiểm tra

25/06/2019 21:16

UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản đề nghị chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau cung cấp nhiều hồ sơ, tài liệu, chứng từ...

Đề nghị chủ đầu tư Nhà máy rác TP Cà Mau cung cấp tài liệu để kiểm tra 1
Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau (Cà Mau).

Tối 25/6, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn "hỏa tốc" gửi Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Công Lý (Công ty Công Lý), chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng từ để phục vụ Đoàn kiểm tra, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại nhà máy này.

Theo đó, để đạt kết quả tốt trong quá trình kiểm tra, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Công ty Công Lý phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan các lĩnh vực như: khoa học- công nghệ; quy hoạch xây dựng; lĩnh vực tài chính; lĩnh vực đầu tư; lĩnh vực tài nguyên - môi trường để phục vụ Đoàn kiểm tra.

Đặc biệt, về lĩnh vực Tài chính, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Công ty Công Lý cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc mua sắm, thực hiện thanh quyết toán kinh phí chi hỗ trợ xử lý rác thải.

Còn về lĩnh vực quy hoạch - xây dựng, đề nghị cung cấp toàn bộ hồ sơ dự án (dự án phê duyệt lần đầu, dự án điều chỉnh) và các văn bản có liên quan kèm theo trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án để thực hiện kiểm tra. Trong đó, có tình hình vận hành dự án đầu tư từ tháng 5/2012 đến nay (quá trình kiểm soát rác thải đầu vào, đầu ra; rác chôn lấp theo quy hoạch tổng mặt bằng và thực tế chôn lấp).

Về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, sẽ tổ chức lấy mẫu nước thải ở hai vị trí: Sau hệ thống xử lý nước thải và Hố thu nước mưa.

Theo nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, dự kiến trong tháng 6/2019, Đoàn kiểm tra sẽ đến Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau để kiểm tra.

Gia Minh