Đề nghị đánh giá lại hiệu quả của Quỹ bình ổn giá xăng dầu

27/03/2023 15:56

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần đánh giá kỹ thực trạng, hiệu quả và sự cần thiết của Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tổng thư ký Quốc hội vừa có thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Giá sửa đổi tại phiên họp 21 hôm 15/3 vừa qua, trong đó có quy định liên quan tới Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đề nghị đánh giá lại hiệu quả của Quỹ bình ổn giá xăng dầu 1

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu đánh giá kỹ sự cần thiết Quỹ bình ổn giá xăng dầu, trường hợp không hiệu quả thì đề xuất phương án với quỹ này (ảnh minh họa)

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ lý do đề nghị thay đổi thẩm quyền quyết định điều chỉnh danh mục hàng hóa bình ổn giá so với quy định hiện hành, đánh giá tác động ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của công dân, của doanh nghiệp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu giữ như quy định hiện nay, Quốc hội quyết định danh mục hàng hóa bình ổn giá trong luật, trong thời gian giữa 2 kỳ họp, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Về tiêu chí bình ổn giá, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung tiêu chí giá hàng hóa, dịch vụ biến động lớn, có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Đối với quy định về quỹ bình ổn giá, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cần có quy định về bình ổn giá trong luật.

Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu đổi tên quy định từ "Quỹ bình ổn giá" thành "Các biện pháp về bình ổn giá", quy định rộng hơn về các biện pháp bình ổn giá, tương thích với Luật Phòng thủ dân sự, Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp và các luật về khắc phục sự cố, thảm họa.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý quỹ, quy định nguyên tắc, điều kiện thành lập quỹ, nguồn hình thành quỹ, thời hạn hoạt động của quỹ và giao cho Chính phủ quyết định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhấn mạnh cần bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích trước khi giao Chính phủ quyết định thành lập các quỹ này.

Riêng đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu (là quỹ bình ổn duy nhất được thành lập và đang vận hành), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần đánh giá kỹ thực trạng, hiệu quả và sự cần thiết của quỹ này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu việc điều hành phải công khai, minh bạch, hiệu quả, bảo đảm tuân thủ theo các quy định của pháp luật, tôn trọng quy luật của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Trường hợp không phát huy hiệu quả thì nghiên cứu, đề xuất phương án đối với quỹ", thông báo kết luận nêu rõ.

Trước đó, tại phiên họp hôm 15/3, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, tại phiên giải trình về điều hành thị trường xăng dầu do Ủy ban này tổ chức, các đại biểu đánh giá "việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu chưa đảm bảo đúng mục đích".

Phùng Đô