Thứ Sáu, 28/02/2020 08:09:06 Hotline: 0901 514 799

Đề nghị dừng thông quan, khởi tố một doanh nghiệp nhập khẩu ô tô

Chế tạo siêu xe từ phế liệu

Nếu bỏ qua một số chi tiết thiếu sót nhỏ thì có thể đánh giá chiếc xe phiên bản làm bằng phế liệu là một bản sao chính xác của siêu xe...